Spring til indhold

Færre cyklistulykker

Øget opmærksomhed for og på cyklister i kryds giver forbedret trafiksikkerhed og tryghed for cyklisterne.

Færre cyklistulykker
Dekorativt billede.

I perioden 2011 - 2014 er der registreret over 1.000 cyklistulykker med en modpart på OUH. Formålet er, at reducere antallet af cyklistulykker og forbedre trygheden, og dermed lysten til at cykle i alle aldre.

 

Der etableres blå cykelfelter i kryds med mange cyklistulykker, eller risiko for cyklistulykker, for at øge opmærksomheden på cyklisterne. Ligeledes kan der være tale om optimering af lyskryds, hvor der sker særligt mange cyklistulykker. Det kan være forgrønt for cyklister, højresving for rødt lys mm.

Der arbejdes desuden med påvirkning af cyklisters adfærd, herunder øget opmærksomhed og brug af personligt sikkerhedsudstyr, som f.eks. kampagner om lygter, synlighed og cykelhjelme.

 

De nationale kampagner på området følges, bl.a Brug 2 sekunder mere

By- og Kulturforvaltningen