Spring til indhold

Status på cykeltrafik i Odense

Odense Kommune har et mål om, at 28 % af alle ture i Odense foregår på cyklen. Det er vi ikke i mål med endnu.

DTU foretager hvert år en nationale transportvaneundersøgelse, der kortlægger danskernes transportvaner. I Odense Kommune er tallene baseret på ca. 300 interviews.

 

Den seneste undersøgelse fra 2020 viser et lille fald i antallet af ture, der foregår med bil, et fald i antallet af ture med kollektiv trafik, mens antallet af ture på cyklen er det samme som i 2019. Antallet af ture til fods er steget markant. 

 

76 % af borgerne i Odense ejer en cykel. I Odense er antallet af bilture faldet, men andelen af bilture er større end i Aarhus. I Odense cykler man mere end i Aarhus og Aalborg, men, hvor udviklingen er faldet i de to andre bruger, er den fastholdt i Odense.

 

Se nøgletal på cykeltrafikken i Odense her

 

Se DTU's transportvaneundersøgelse for 2020 her

By- og Kulturforvaltningen