Spring til indhold

Aktuelle projekter

Odense gennemgår i disse år en større transformation. Det påvirker også cykeltrafikken. På siden her kan du læse mere om aktuelle projekter og vejarbejder.

Odense er under forandring, og det påvirker både bilister, cyklister og fodgængere rundt omkring. Odense Rundt giver et overblik over aktuelle vejarbejder. Her kan du se, hvor arbejderne påvirker trafikken lige nu. Klik på det enkelte skilt på kortet for at se, om arbejdet påvirker dig som cyklist:

 

 

 

Letbanen

Arbejdet med at anlægge letbanen påvirker periodevist cyklisterne mange steder på strækningen. Se aktuelt nyt fra de enkelte strækninger på Odense Letbanes hjemmeside

 

Kvalitetssikring for cyklister

I Odense Kommune kvalitetssikres nye vejprojekter for bl.a. at sikre optimale forhold for cyklister. I Odense Kommunes kvalitetssikring af vejprojekter for cyklister stilles der bl.a. krav til både udformning af kryds, strækninger og hensyn til driften. Prioriteringen af cyklisters fremkommelighed sker i balance med prioriteringen af de øvrige trafikanters fremkommelighed.