Spring til indhold

Drift og vedligeholdelse af cykelstier

I Odense Kommune prioriteres drift og vedligeholdelse af veje og stier højt.

Vedligeholdelse af belægning

Vejdirektoratet syner og registrerer skader på alle asfalterede stier i Odense Kommune med få års mellemrum. Nye slidlag prioriteres i forhold til budgettet og registrerede skader på de enkelte strækninger.

 

Giv os et tip

Hvis du ser huller i cykelstien, væltede træer eller glasskår på cykelstien, så kan du altid give et tip.

 

Vintervedligeholdelse, snerydning, grusning og saltning

Det er ikke praktisk muligt at rydde sne eller gruse et helt vejnet eller et helt cykelstinet på én gang. Sne vil derfor altid betyde glatte veje, cykelstier og fortove i en periode, hvor det er ekstra vigtigt at passe på i trafikken.

 

Indsatsen sættes først og fremmest ind på de store trafikerede veje og cykelstier, da det er her, risikoen for alvorlige ulykker størst. I en ekstrem sne-situation vil Odense Kommune indsætte supplerende materiel og mandskab med henblik på at holde alle A-veje åbne.

 

Læs mere i Odense Kommunes vinterregulativ

 

Cyklister og vejarbejde

Det skal være så sikkert som muligt for cyklister at passere et vejarbejde. For hvert konkrete vejarbejde afvejer Vejmyndigheden nøje, hvad der er den mest hensigtsmæssige og trafiksikre løsning for både cyklister, fodgængere, bilister og de folk, der arbejder på stedet. Mere om cyklister og vejarbejder

By- og Kulturforvaltningen