Spring til indhold

Kvalitetssikring for cyklister

I 2014 vedtog Odense Byråd en ambitiøs cykelhandlingsplan - herunder en kvalitetssikring af Odense Kommunes vejprojekter for cyklister. Kommuneplanens mål er, at 28 % af alle ture i Odense skal foregå på cyklen.

I den perfekte cykelby er der cyklister fra 3 til 80 år. Når det fungerer for de yngste og for de ældste, fungerer det nemlig for alle cyklister. Og det er vigtigt med glade og trygge cyklister, for glade cyklister cykler mere. Derfor kvalitetssikres alle vejprojekter i Odense Kommune, så cyklister får de bedst mulige løsninger, som naturligvis også balanceres med løsningerne for de øvrige trafikanter.

 

Alle vejprojekter i Odense skal følge retningslinjerne for Kvalitetssikring af vejprojekter for cyklister, hvor der bl.a. stilles krav til både udformning af kryds, strækninger og hensyn til driften. 

 

Der findes danske vejledende vejregler, men hensigten med kvalitetsmanualen er at fastlægge et højere ambitionsniveau med vægt på cyklisternes fremkommelighed og sikkerhed. Hvis Odense udvikler særligt gode løsninger, vil de kunne optages i vejreglerne.

By- og Kulturforvaltningen