Spring til indhold

Mobilitetsplaner for virksomheder

Odense Kommune tilbyder rådgivning til erhvervsområder og større arbejdspladser/uddannelsesinstitutioner, som ønsker at igangsætte en lang række forskellige tiltag, der har til formål at fremme brugen af aktive og bæredygtige transportmidler som cykling og kollektiv transport.

Mobilitet på arbejdspladser og uddannelsessteder

Odense Kommune tilbyder rådgivning til erhvervsområder og større arbejdspladser/uddannelsesinstitutioner, som ønsker at igangsætte en lang række forskellige tiltag, der har til formål at fremme brugen af aktive og bæredygtige transportmidler som cykling og kollektiv transport. Dette medvirker blandt andet til at reducere trængslen på vejene for de billister, der ikke har andre muligheder.

 

Mobilitetsplan

Et af tiltagene er at tilbyde store lokale arbejdspladser (over 100 medarbejdere) mulighed for at få udarbejdet en såkaldt mobilitetsplan for arbejdspladsen/uddannelsesinstitution. En mobilitetsplan har til formål at undersøge, hvordan arbejdspladsen/uddannelsesinstitutionen sammen med Odense Kommune kan gøre det mere attraktivt for medarbejderne/studerende at benytte alternativer til at køre alene i bil til arbejde.

 

Processen består af følgende elementer:

  • Gennemførelse af en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt alle medarbejdere/studerende omkring nuværende transportvaner og -holdninger.
  • Ledelsen udfylder en tjekliste omkring antal bil- og cykelparkeringspladser, badefaciliteter osv.
  • Facilitering af en to-timers workshop med et antal udvalgte medarbejdere/studerende og ledelsesrepræsentanter omkring resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen og input til mobilitetsplanen.
  • Odense Kommune bistår med at udarbejde en mobilitetsplan på 3-4 sider, der med udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelsen og workshoppen kommer med forslag til, hvordan I som arbejdsplads/uddannelsesinstitution med enkle virkemidler kan bidrage til at gøre det nemt, enkelt og attraktivt for medarbejderne/studerende at cykle, køre kollektivt eller køre sammen til arbejde. Alt sammen til gavn for medarbejdernes/studerendes sundhed og tilfredshed samt organisationens grønne profil, bymiljøet, trængslen og klimaet.
  • Afsluttende møde med en repræsentant for Odense Kommune omkring det videre arbejde med planen på egen hånd.

 

Her kan du se eksempler på de mobilitetsplaner for arbejdspladser i Odense:

 

 

Vil I være med?

 

Er din arbejdsplads/uddannelsesinstitution interesseret i at høre mere om, hvordan vi sammen kan sætte mobilitet på dagsordenen hos jer? Så send en mail på cyklisternesby@odense.dk.

 

Projektet er en del af #7: Mobilitet for arbejdspladser og uddannelsessteder, som indgår i Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024.

By- og Kulturforvaltningen