Spring til indhold

Årets Cykelskole

Torsdag den 11. oktober 2017 modtog Abildgårdskolen Cyklistforbundets nye pris Årets Cykelskole. Med prisen ønsker Cyklistforbundet at anerkende skoler, der i særlig grad arbejder med at få flere børn til at cykle i hverdagen.

Årets cykelkommune

Årets Cykelskole 2017

Abildgårdskolen får prisen, fordi de arbejder succesfuldt med at gøre skolens elever til glade og sikre cyklister. Ëksempelvis har skolen 80 cykler, som eleverne kan bruge både i frikvarteret og som en del af undervisningen. Cykelture til byens kulturelle og øvrige tilbud er i dag en fast del af undervisningen. Skolen har indrettet en BMX-bane til cykelleg, hvor især de mindre elever bruger cyklen, når de skal løse særlige regne- og tælle-opgaver. Skolen har desuden en trafikpolitik, der tænker cykling ind som en del af helheden i skoledagen.

Det er en jury bestående af undervisningsminister Merete Riisager, sportsdirektør og politiker i Frederiksberg Kommune Brian Holm, formand for Skole & Forældre Mette With Hagensen, formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal, formand for KL's sundhedsudvalg og borgmester i Odsherred Kommune Thomas Adelskov og direktør i Cyklistforbundet Klaus Bondam, der har fundet vinderen af Cyklistforbundets nye pris Årets Cykelskole blandt de i alt 15 nominerede skoler.