Spring til indhold

Cykelsti på Stadionvej

Cykelsti på Stadionvej mellem Thomas Overskous Vej og Christmas Møllers Vej

Stadionvej er udpeget som en strækning, hvor der bør anlægges cykelsti, så børn kan cykle til og fra Odense Idrætspark. I 2018 er der målt 7.500 biler pr. døgn med en gennemsnitshastighed på 49 km/t.

 

Derudover kobler strækningen Åløkkekvarteret og Bolbro tættere sammen og kan blive en vigtig forbindelse til Langesøstien.

 

Der etableres enkeltrettede cykelstier i begge sider mellem Thomas Overskous Vej og Christmas Møllers Vej. Imellem Christmas Møllers Vej og Rugårdsvej etableres der cykelbaner i begge sider af vejen.

 

Cykelstier på Stadionvej