Supercykelstier

Visionen for supercykelstierne i Odense er, at det er en oplevelsesrig, effektiv og sikker cykelrute. Cyklisternes Bys hovedfokus er at skabe fremkommelighed og tryghed i et samlet ruteforløb, både rundt i Odense og på tværs af byen og ud til nabokommunerne. .

Supercykelstier i Odense

Supercykelstiernes fremkommelighed er styrket med stibroer og tunneller ved mange af de krydsninger, der er langs stierne, og alle steder er stierne så brede som byrummet tillader det, så der er plads til både de hurtigste cyklister og de cyklister, der gerne vil nyde omgivelserne i et lidt langsommere tempo.

 

Med tiden skal der være op til 13 ruter i byens supercykelstinet. Supercykelstinettet er noget som der arbejdes løbende på. Både når det gælder vedligeholdelsen af de eksisterende ruter, men også indvielsen af nye ruter. Supercykelstinettet skal skabe gode cykelruter for de mange cykelpendlere og forhåbentlig motivere andre til også at hoppe på cyklen, når de skal til arbejde og uddannelse. De gode cykelforbindelser skal være med til at fastholde Odense som en af de bedste cykelbyer i landet.

 

Nuværende supercykelstier

Du kan finde flere forskellige videoer af ruterne på vores Youtubekanal.

 

 

Kommende supercykelstier

Som udgangspunkt arbejdes ud fra følgende prioritering:

 • Hjallesevej/Odensevej, Centrum- Energivej v. Svendborgvej
 • Kertemindestien, Vollsmose Allé- Agedrup
 • Tunnel Rødegårdsvej under Munkerisvej

 • Ringvejen
 • Centrum-Bellinge
 • Næsbyhoved-Broby til centrum
 • Kanalvej, Stige - Gammelsø
 • Fraugde til Niels Bohrs Alle
 • Tunnel Slettensvej under Bladstrupvej
 • Nyborgvej, Ejbygade-kommunegrænsen

Fremtidige supercykelstier

På kortet kan du se de fremtidige supercykelstier vist med blå. Du kan desuden finde mere information om, hvornår de fremtidige strækninger bliver etableret under aktuelle projekter

Du kan finde alle cykelstier i Odense Kommune på stikortet 2017.

 

 

Plusser ved supercykelstier

Der er mange plusser på supercykelstierne - det er dog ikke alle ruter, der har de samme fordele.

 • Bredere cykelstier

 • Nye slidlag, der giver bedre køreunderlag

 • Blå baner i kryds, der sikrer større opmærksomhed mod cyklister fra bilerne og fremmer sikkerheden

 • Stitunneller og stibroer ved flere store veje

 • Cykelbokse, der giver mulighed for at cyklister kommer ud i krydset før bilerne, hvilket fremmer sikkerheden

 • Cykelsti i rundkørsel, der giver større tryghed for cyklister

 • Cyklistgelændere, som cyklister kan større sig til i lyskryds

 • Cykelgade, der giver cyklister førsteret til hele vejbanen, og hvor biler maks må køre 30 km/t

 • Cyklisttællere, der tallet antallet af cyklister

 • Regnsensor, der giver cyklister længere grønt i regnvejr

 • På supercykelstierne er der altid ryddet for is og sne, da cykelstier er prioriteret som de største indfaldsveje